Uitnodiging workshops "Zien Durven Doen" 2017

Beste RADAR-netwerkpartner,

Het Crosslink-team is zeer verheugd en blij u bij deze een eerste echte officiële aankondiging te mogen bezorgen van een aantal workshops “Zien, Durven, Doen” die in 2017 zullen plaatsvinden doorheen de provincie.  Deze workshops worden u aangeboden in samenwerking met CGG Eclips en CGG Waas en Dender.

Insteek van deze vormingsdagen is het omgaan met gebruikende ouders en contextactoren van kinderen en jongeren.

Voor het bekend maken van deze workshops  vragen we zeer graag om deze informatie binnen uw eigen organisatie zo veel als mogelijk te verspreiden. Zet deze vorming mee op de RADAR!

Meer informatie over dit aanbod en de andere acties vanuit Crosslink RADAR kan u terugvinden op de website  > RADAR

Workshop “Zien, durven, doen”

  Hoe omgaan met gebruikende ouders?

Onderzoek toont aan dat 1 op 10 kinderen en jongeren opgroeit in een gezin waar alcohol- of drugs misbruikt wordt. Dit heeft onmiskenbaar een invloed op deze kinderen. Daarom zijn we ervan overtuigd dat het zinvol is om tijdig de signalen van gebruik bij ouders te bespreken. Geen evidente opdracht…

Wanneer je als begeleider van jongeren en hun omgeving vermoedt dat ouders (overmatig) drank of drugs gebruiken, kan twijfel en onzekerheid de kop opsteken. Heb jij wel mandaat om gebruik bij de ouders aan te kaarten? Wat als je vermoeden niet klopt? Hoe kan je met ouders over middelengebruik praten zonder weerstand op te roepen? Gaan druggebruik en ouderschap samen?

Hoewel elke casus een specifieke aanpak vereist, bestaan er heel wat handvatten die een antwoord kunnen bieden op bovenstaande vragen.

De workshop “Zien durven doen” is dan ook doorspekt met:

  • Informatie over ouderlijk functioneren en de impact op kinderen; risico- en beschermende factoren; productinfo middelen; signalen van gebruik; ouderschap en druggebruik; motiverende gespreksvoering;…
  • Herkenbare voorbeelden;
  • Praktijkgerichte oefeningen.

Voor wie?
Professionele begeleiders van jongeren en hun omgeving

Data en locatie: 
Dezelfde workshop gaat 4x door verspreid over Oost-Vlaanderen, telkens van 9u-16u.

  • 6 juni 2017, Drongen
  • 9 oktober, Eeklo
  • 9 november, Sint-Niklaas
  • 5 december, Aalst

Inschrijving:

  • Prijs: €20 (broodjeslunch inbegrepen).
  • Mail naar carine.eeckhout@popovggz.be. Vermeld uw naam en voorziening en de datum van uw keuze.
  • Na betaling op rekeningnummer BE43 4453 5503 3101 met vermelding van uw naam en “workshop Zien, durven, doen” krijgt u een bevestiging van inschrijving en extra praktische informatie.

Aanbod van Crosslink RADAR in samenwerking met: 

Nieuwsflash datum: 
woensdag, 26 april, 2017

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia