Home

Opgelet voor 2020!:

In kader van de hervorming van de eerstelijnszorg en overgang naar de Eerstelijnszones wordt de SEL-werking  op 30 juni 2020 stopgezet. Wij brengen u graag op de hoogte van de gevolgen op vlak van de verwerking en de afhandeling van MDO en zorgbemiddeling tussen 1/1/20 en 31/3/20. De instructies hierover leest u in deze brief.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om het team van SEL Gent te contacteren!

Mvg
In opdracht van het bestuur van de SEL Gent


Beste bezoeker
  

De SEL Zorgregio Gent is het netwerk van zorgaanbieders en hulpverleners binnen de zorgregio Gent. De regio  strekt zich uit over een oppervlakte  van ongeveer 1800 km² en telt  meer dan 880.000 inwoners. Het netwerk  bestaat uit  alle partners  en  structureert de eerstlijnsgezondheidszorg binnen de regio .

Onze missie , gedragen door een duidelijke visie, bestaat erin om de zorgverlening rond de hulpvragende patiënt/cliënt optimaal te laten verlopen door de samenwerking tussen de verschillende partners  te versterken en te ondersteunen. De overheid heeft daarvoor  ieder  Samenwerkingsinitiatief Eerstelijns-gezondheidszorg  een 12-tal  specifieke opdrachten gegeven.  De SEL  voert ook andere opdrachten uit zoals de administratie rond de GDT-vergoedingen.
Samenwerking, afstemming van zorg,  multidisciplinair overleg,  interprofessionele  vorming , good clinical practices, zorg rond opname en ontslag, informatievoorziening zijn voor ons  enkele  van de belangrijke sleutelwoorden met inhoud.
We streven ernaar u zoveel mogelijk interessante en nuttige informatie te geven.

Voor vragen, mail gerust naar ons algemeen adres info@selgent.be.
Veel leesgenot!

Dr Verdonck
Voorzitter SEL Zorgregio Gent

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!