Home

Het kantoor zal gesloten zijn op
24, 26 en 31 december 2018.
Prettige eindejaarsfeesten!

Beste bezoeker  

De SEL Zorgregio Gent is het netwerk van zorgaanbieders en hulpverleners binnen de zorgregio Gent. De regio  strekt zich uit over een oppervlakte  van ongeveer 1800 km² en telt  meer dan 880.000 inwoners. Het netwerk  bestaat uit  alle partners  en  structureert de eerstlijnsgezondheidszorg binnen de regio .


Onze missie , gedragen door een duidelijke visie, bestaat erin om de zorgverlening rond de hulpvragende patiënt/cliënt optimaal te laten verlopen door de samenwerking tussen de verschillende partners  te versterken en te ondersteunen. De overheid heeft daarvoor  ieder  Samenwerkingsinitiatief Eerstelijns-gezondheidszorg  een 12-tal  specifieke opdrachten gegeven.  De SEL  voert ook andere opdrachten uit zoals de administratie rond de GDT-vergoedingen.
Samenwerking, afstemming van zorg,  multidisciplinair overleg,  interprofessionele  vorming , good clinical practices, zorg rond opname en ontslag, informatievoorziening zijn voor ons  enkele  van de belangrijke sleutelwoorden met inhoud.
We streven ernaar u zoveel mogelijk interessante en nuttige informatie te geven.

Voor vragen, mail gerust naar ons algemeen adres info@selgent.be.
Veel leesgenot!

Dr Verdonck
Voorzitter SEL Zorgregio Gent

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia