Home

Beste bezoeker  

De SEL Zorgregio Gent is het netwerk van zorgaanbieders en hulpverleners binnen de zorgregio Gent. De regio  strekt zich uit over een oppervlakte  van ongeveer 1800 km² en telt  meer dan 880.000 inwoners. Het netwerk  bestaat uit  alle partners  en  structureert de eerstlijnsgezondheidszorg binnen de regio .

Onze missie , gedragen door een duidelijke visie, bestaat erin om de zorgverlening rond de hulpvragende patiënt/cliënt optimaal te laten verlopen door de samenwerking tussen de verschillende partners  te versterken en te ondersteunen. De overheid heeft daarvoor  ieder  Samenwerkingsinitiatief Eerstelijns-gezondheidszorg  een 12-tal  specifieke opdrachten gegeven.  De SEL  voert ook andere opdrachten uit zoals de administratie rond de GDT-vergoedingen.
Samenwerking, afstemming van zorg,  multidisciplinair overleg,  interprofessionele  vorming , good clinical practices, zorg rond opname en ontslag, informatievoorziening zijn voor ons  enkele  van de belangrijke sleutelwoorden met inhoud.
We streven ernaar u zoveel mogelijk interessante en nuttige informatie te geven.

Voor vragen, mail gerust naar ons algemeen adres info@selgent.be.
Veel leesgenot!

Dr Verdonck
Voorzitter SEL Zorgregio Gent

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia