1ste lijnspsychol. functie

In het netwerk Gent-Eeklo is  de eerstelijnspsycholoog actief in samenwerking met huisartsen van de wijken  Sluizeken-Tolhuis-Ham en Dampoort.

Opdrachten:

  • bevorderen van laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg binnen de eerste lijn;
  • ondersteunen van huisartsen op vlak van vroegdetectie en vroeginterventie bij psychische problemen;
  • kortdurende zorg verlenen bij cliënten met niet-complexe psychische klachten;
  • gerichte doorverwijzing bij nood aan gespecialiseerde en/of therapeutische hulpverlening;
  • samenwerking met hulpverleners uit de wijk en brugfiguur tussen de verschillende lijnen

Standplaats: Wijkgezondheidscentrum De Sleep, Désiré Fiévéstraat 31, 9000 Gent

Telefoonnummer: 0490 56 86 42

E-mail: isabele.debuysere@psygent.be

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!