1ste lijnspsychol. functie

In het netwerk Gent-Eeklo is  de eerstelijnspsycholoog actief in samenwerking met huisartsen van de wijken  Sluizeken-Tolhuis-Ham en Dampoort.

Opdrachten:

  • bevorderen van laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg binnen de eerste lijn;
  • ondersteunen van huisartsen op vlak van vroegdetectie en vroeginterventie bij psychische problemen;
  • kortdurende zorg verlenen bij cliënten met niet-complexe psychische klachten;
  • gerichte doorverwijzing bij nood aan gespecialiseerde en/of therapeutische hulpverlening;
  • samenwerking met hulpverleners uit de wijk en brugfiguur tussen de verschillende lijnen

Standplaats: Wijkgezondheidscentrum De Sleep, Désiré Fiévéstraat 31, 9000 Gent

Telefoonnummer: 0490 56 86 42

E-mail: isabele.debuysere@psygent.be

 

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia