Andere vergoedingen

Doel van de vergoedingen

Ze zijn een financiële tegemoetkoming voor de aanwezigheid op bestuursvergaderingen,  ter voorbereiding van een werkgroep, een voorbereidende vergadering voor het uitwerken van een project in een deel-SEL of het uitvoeren van een bijzondere opdracht bepaald door het Dagelijks Bestuur of de Raad van Bestuur van de SEL Gent.

Soort vergoeding

Er is gekozen voor een commissieloon. Deze is vastgelegd op 30,00 euro per vergadering of per uur voor bijzondere opdrachten.

De aanvraagdocumenten zijn opgesplitst in de werkgroepen van de deel-SEL's en de SEL Gent.

Consequentie

Jaarlijks wordt een fiscaal attest 281.50 opgemaakt  voor de effectief uitbetaalde vergoedingen aan privé-personen van zodra de totaal ontvangen vergoeding 125,00 euro is of meer. Voor de  ontvangsten in 2011 wordt een fiscaal attest opgemaakt begin 2012. Zij moeten passen binnen binnen de begroting van de SEL en van de werkingsmiddelen of projectmiddelen van de deel-SEL's.

Begunstigden vergoeding

De leden van het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en leden van werkgroepen.

De deel-SEL's bepalen zelf of ze commissielonen uitbetalen en aan wie.

Er is geen vergoeding voorzien voor de aanwezigheid op deel-SEL vergaderingen.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia