Art. 107

De SEL Zorgregio Gent vertegenwoordigt de eerstelijnsgezondheidszorg binnen artikel 107. Artikel 107 streeft naar de integratie van de middelen van de ziekenhuizen en de middelen van de (ambulante) diensten die in de gemeenschap bestaan. Dit zorgt ervoor dat op een geïntegreerde manier een oplossing gezocht wordt voor de geestelijke gezondheidsnoden van de bevolking in een bepaald, afgebakend gebied. De regioafbakening van het project artikel 107 is Gent-Eeklo.

Het doel is ervoor te zorgen dat mensen in hun thuisomgeving kunnen blijven en zo hun eigen weefsel/contacten kunnen behouden. Artikel 107 is ingedeeld in 5 functies:

  • Functie 1: promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie
  • Functie 2: behandelteams (mobiele teams) in de thuisomgeving
       □ Personen in acute toestand
       □ Personen in subacute toestand
  • Functie 3:  psychosociale rehabilitatie
  • Functie 4: intensifiëren residentiële gespecialiseerde zorg
  • Functie 5: verscheidenheid specifieke woonvormen voor personen met een gestabiliseerde chronische problematiek

Meer info betreffende artikel 107.

 

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia