Art. 107

De SEL Zorgregio Gent vertegenwoordigt de eerstelijnsgezondheidszorg binnen artikel 107. Artikel 107 streeft naar de integratie van de middelen van de ziekenhuizen en de middelen van de (ambulante) diensten die in de gemeenschap bestaan. Dit zorgt ervoor dat op een geïntegreerde manier een oplossing gezocht wordt voor de geestelijke gezondheidsnoden van de bevolking in een bepaald, afgebakend gebied. De regioafbakening van het project artikel 107 is Gent-Eeklo.

Het doel is ervoor te zorgen dat mensen in hun thuisomgeving kunnen blijven en zo hun eigen weefsel/contacten kunnen behouden. Artikel 107 is ingedeeld in 5 functies:

  • Functie 1: promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie
  • Functie 2: behandelteams (mobiele teams) in de thuisomgeving
       □ Personen in acute toestand
       □ Personen in subacute toestand
  • Functie 3:  psychosociale rehabilitatie
  • Functie 4: intensifiëren residentiële gespecialiseerde zorg
  • Functie 5: verscheidenheid specifieke woonvormen voor personen met een gestabiliseerde chronische problematiek

Meer info betreffende artikel 107.

 

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!