Bespreking best-practice document met de psychiatrische ziekenhuizen in het kader van ZOROO

 

De psychiatrische ziekenhuizen van de Gentse regio werden op vrijdag 19 september 2014 bij de SEL Gent uitgenodigd om tezamen het best-practice document, dat werd opgesteld in het kader van ZOrg Rond Opname en Ontslagmanagement, te bespreken en te overlopen.

 

Het doel van deze bijeenkomst was in de eerste plaats zoveel mogelijk feedback op ons document te ontvangen, alsook te bevragen hoe haalbaar de inhoud van dit document zou zijn binnen een psychiatrische context. 
Voorbeelden van vragen die tijdens dit verkennend overleg aan bod kwamen waren o.a.:

*Is dit document ook overdraagbaar naar psychiatrische voorzieningen?

*Waar zouden nog aanpassingen moeten gebeuren?

*Wat is binnen een psychiatrische setting relevant en wat minder relevant?

*Wat zijn de bijzonderheden binnen de psychiatrische sector die in het best-practice document meer benadrukt zouden moeten worden om dit te kunnen toepassen?

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia