Bestuur

De SEL staat voor Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg.

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties in de eerstelijnsgezondheidszorg. Samen zetelen zij in het Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia