Dagelijks Bestuur

Ledenlijst Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de SEL Gent en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en aan de Algemene Vergadering.

Het bestuur is samengesteld uit 7 vertegenwoordigers van verschillende organisaties in de eerstelijngezondheidszorg en twee adviserende niet-stemgerechtigde leden.

 

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia