Dagelijks Bestuur

Ledenlijst Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de SEL Gent en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en aan de Algemene Vergadering.

Het bestuur is samengesteld uit 7 vertegenwoordigers van verschillende organisaties in de eerstelijngezondheidszorg en twee adviserende niet-stemgerechtigde leden.

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!