DEEL-SEL's

De SEL Gent is ingedeeld in 5 subregio’s: de deel-SEL’s.

Deze zijn:
Gent
Schelde en Leie
Vlaamse Ardennen
Oost
Meetjesland

De overzichtlijst geef een samenvatting met de indeling per gemeente in onze zorgregio.

De deel-SEL's werken adviserend en ondersteunend en brengen de regionale partners samen in een overlegplatform. Ze hebben een signaalfunctie voor goede praktijkvoorbeelden en probleemsituaties. Ze zijn een lokaal ankerpunt van de eerstelijnsgezondheidszorg en kunnen op eigen initiatief vormingen en projecten organiseren.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!