DEEL-SEL's

De SEL Gent is ingedeeld in 5 subregio’s: de deel-SEL’s.

Deze zijn:
Gent
Schelde en Leie
Vlaamse Ardennen
Oost
Meetjesland

De overzichtlijst geef een samenvatting met de indeling per gemeente in onze zorgregio.

De deel-SEL's werken adviserend en ondersteunend en brengen de regionale partners samen in een overlegplatform. Ze hebben een signaalfunctie voor goede praktijkvoorbeelden en probleemsituaties. Ze zijn een lokaal ankerpunt van de eerstelijnsgezondheidszorg en kunnen op eigen initiatief vormingen en projecten organiseren.

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia