Deelname aan een team

Participanten’ (deelnemers) van een overleg

De cliënt/patiënt, zijn mantelzorger en/of vertegenwoordiger maken principieel deel uit van het multidisciplinair overleg.

Naast deze participanten, zijn er ook nog de betrokken zorg- en hulpverleners.
Dit kunnen zijn: Huisarts (RIZIV-erkenning), thuisverpleegkundige (RIZIV-erkennning), verzorgende, sectorverantwoordelijke gezinszorg, logistieke hulp, maatschappelijk werker Dienst Maatschappelijk Werk (DMW), sociale dienst OCMW, kinesitherapeut (RIZIV-erkennning), ergotherapeut, logopedist (RIZIV-erkenning), psycholoog, RDC, vrijwilligers, psychiatrische thuiszorg, palliatieve thuiszorg, wijkgezondheidscentra, Lokaal Dienstencentrum (LDC), maaltijdbedeling, Dagverzorgingscentrum (DVC), Dienst voor Kortverblijf (KV), Woon- en zorgcentrum (WZC), vertegenwoordiger, bewindvoerder, …

De rol als zorgbemiddelaar en overlegcoördinator sluiten daarbij aan.

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia