E-zorgplan

Wanneer een patiënt zwaar zorgbehoevend is, worden er vaak verschillende zorgverleners ingeschakeld en wordt er een zorgplan opgemaakt. Het elektronisch zorgplan is  een modern en uitgebreid communicatiemiddel waardoor afstemming en communicatie vlot kan verlopen.

Meerwaarde

 • Een permanente toegang tot de meest recente informatie.
 • Een beveiligde manier van communiceren.
 • Maakt de rapportering naar de overheid mogelijk op een eenvoudige wijze.
 • Is toegankelijk is voor de zorg- en hulpverleners, de mantelzorgers en de patiënt.
 • Respecteert de voorschriften rond privacy, medisch beroepsgeheim en dergelijke. Dit laatste wordt gegarandeerd door de beveiligde toegang via e-ID (persoonlijke kaartlezer met eigen certificaat) of een token (digitale handtekening waarbij men één van de 24 persoonlijke codes moet invoeren). Men krijgt enkel toegang tot de zorgplannen waarbij men betrokken is.

Het e-zorgplan dient als draaiboek voor een goed georganiseerde thuiszorg, waarbij alle zorgverstrekkers van elkaar weten wat ze zelf moeten doen en wat ze van elkaar mogen verwachten.

Het e-zorgplan is een werkinstrument:

 1. Het is een (hulp)middel in de thuiszorgsituatie. Het is, als communicatie- of informatiemiddel bij de dagelijkse zorg, de resultante van een multidisciplinair overleg.
 2. Een e-zorgplan is opgebouwd uit de gemaakte afspraken, de contactgegevens van de betrokkenen in de zorg- en hulpverlening, de score van de thuiszorgpatiënt op de Weckx-schaal (score zorgbehoevendheid en evaluatieverslag zelfredzaamheid), het medicatieschema en het schema van de geplande zorg door de verschillende betrokkenen.
 3. Het e-zorgplan is consulteerbaar voor de patiënt en alle betrokken zorg- en hulpverleners
 4. Als gedeeld thuiszorgdossier, garandeert een e-zorgplan een betere communicatie tussen de thuiszorgpatiënt, de mantelzorgers en de professionele zorg- en hulpverleners.
 5. Het zorgplan is gekoppeld aan complexe situaties die daarom nog geen crisissituaties hoeven te zijn.
 6. De zorgbemiddelaar houdt het zorgplan up-to-date.
 7. Het e-zorgplan is gericht op het hulpverleningssysteem.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia