Flowchart MDO

De administratieve procedure van een multidisciplinair overleg is schematisch weergegeven in een flowchart. Hierin vind je alle taken van de verschillende participanten van een overleg, afhankelijk van het gekozen overleg.

Stapsgewijs zijn dit de onderdelen:

1.Keuze aard overleg: er wordt een keuze gemaakt tussen georganiseerd of niet-georganiseerd overleg.

2.Keuze opstart zorgbemiddeling (TZD) met MDO of zonder MDO

3.Keuze MDO met opstart van een TZD

4.Keuze MDO zonder opstart van een TZD

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!