Flowchart MDO

De administratieve procedure van een multidisciplinair overleg is schematisch weergegeven in een flowchart. Hierin vind je alle taken van de verschillende participanten van een overleg, afhankelijk van het gekozen overleg.

Stapsgewijs zijn dit de onderdelen:

1.Keuze aard overleg: er wordt een keuze gemaakt tussen georganiseerd of niet-georganiseerd overleg.

2.Keuze opstart zorgbemiddeling (TZD) met MDO of zonder MDO

3.Keuze MDO met opstart van een TZD

4.Keuze MDO zonder opstart van een TZD

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia