Folder "MDO - HOEZO??"

Weet u niet wat een multidisicplinair overleg is en wat het inhoudt? De SEL Gent heeft een handige folder hierover opgesteld.

De deel-SEL Gent, deel-SEL Vlaamse Ardennendeel-SEL Schelde & Leie en deel-SEL Meetjesland hebben vanaf nu een MDO-folder. Alle belangrijke informatie over een MDO staat erin opgesomd: de voorwaarden, de taken van de deelnemers, het verloop en de vergoedingen. De folder bevat ook een overzicht van de overlegorganisatoren per regio van de deel-SEL.

Voor meer informatie of voor de bestelling van de folder, kunt u terecht bij de SEL Gent.SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!