Handboek MDO

Het MDO heeft als voornaamst doel om op basis van een goede probleemanalyse van de zorgvraag of zorg- een reeks concrete doelstellingen te formuleren. De SEL Gent heeft steeds veel belang gehecht aan het MDO.

Handboek Praktijkgids MDO   
M
et het handboek 'Praktijkgids MDO' willen we vooral tegemoetkomen aan een belangrijke nood omtrent de juiste functionele - en administratieve omkadering van dit MDO binnen onze regio.

In het handboek worden alle type MDO uitvoerig beschreven, alsook 'zorgbemiddeling' dat ook deel uitmaakt van het interprofessioneel samenwerken .

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia