Handboek MDO

Het MDO heeft als voornaamst doel om op basis van een goede probleemanalyse van de zorgvraag of zorg- een reeks concrete doelstellingen te formuleren. De SEL Gent heeft steeds veel belang gehecht aan het MDO.

Handboek Praktijkgids MDO   
M
et het handboek 'Praktijkgids MDO' willen we vooral tegemoetkomen aan een belangrijke nood omtrent de juiste functionele - en administratieve omkadering van dit MDO binnen onze regio.

In het handboek worden alle type MDO uitvoerig beschreven, alsook 'zorgbemiddeling' dat ook deel uitmaakt van het interprofessioneel samenwerken .

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!