Info overheid in 2018

Infosessies hervorming eerste lijn: 10 en 15 maart 2018

Op zaterdag 10 en donderdag 15 maart 2018 organiseerde Zorg en Gezondheid 2 keer een infosessie in het Vlaams Parlement in Brussel. Op het programma stond een stand van zaken over het reorganisatieprogramma eerstelijnszorg en een voorstelling van 2 pilootprojecten én enkele andere zones met een interessante aanpak. De presentaties kun je hier downloaden.

 

Goedkeuring ELZ

Op 6/3/18 heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een perscommuniqué verstuurd over de goedgekeurde ELZ in de verschillende provincies.

Alle initiatiefnemers voor de vorming van een eerstelijnszone hebben op 6/3/18 een brief ontvangen waarin de beslissing over hun voorstel werd toegelicht.

Hier vindt u het overzicht per provincie.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!