Interessante links

Riziv

Koninklijk Besluit van 27 maart 2012 betreffende de financiering, de organisatie, de coördinatie en de functie van de referentiepersoon rond deelname aan een overleg van een psychiatrische patiënt

Wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2012 betreffende de financiering, de organisatie, de coördinatie en de functie van de referentiepersoon rond deelname aan een overleg van een psychiatrische patiënt

Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg

Het pakt

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!