Invullen documenten

Zowel bij de zorgbemiddeling (opstart thuiszorgdossier) als tijdens een multidisciplinair teamoverleg moeten er administratieve documenten ingevuld worden. Elk document vraagt specifieke aandachtspunten.
Om u hierin wegwijs te maken is per aard van overleg een document opgesteld. Deze richtlijnen vindt u in:

1. administratief afhandelen van een thuiszorgdossier

2. administratief afhandelen van een niet-GDT teamoverleg

3. administratief afhandelen van een GDT-overleg

4. administratief afhandelen van een GDT PSY-overleg


Voorbeelddossiers:
1. GDT-team: opstart thuiszorgdossier + GDT-overleg
2. Niet-GDT team:
opstart thuiszorgdossier+niet-GDT overleg
                           (Provinciaal team)
3. GDT PSY team : begeleidingsplan 
                            aanvraagdocument
                           Keuzeverklaring van de patiënt

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia