Merelbeke zit op schema!

Het project 'Merelbeke zit op schema' was een schot in de roos! Door dit project neemt de kennis van de burger over het medicatieschema toe van 22% tot 100% bij personen tot 46 jaar, van 16% tot 77% bij personen van 47 jaar en ouder. Er werd bovendien vastgesteld dat heel wat méér mensen hun medicatieschema meenemen naar het ziekenhuis bij opname (43%). Ook wat betreft het gebruik van het digitale medicatieschema in Vitalink werd een belangrijke vooruitgang vastgesteld: de huisartsen en huisapothekers in Merelbeke schrijven dubbel zoveel digitale medicatieschema’s als de gemiddelde huisarts en huisapotheker. Wat betreft het consulteren van het digitale medicatieschema zijn de cijfers nog sprekender: in Merelbeke worden bijna 4x zoveel digitale medicatieschema’s geconsulteerd door huisarts en apotheker als in de rest van Vlaanderen.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia