Merelbeke zit op schema!

'Merelbeke zit op schema' het project dat samen met de SEL en het KOVAG werd uitgewerkt bleek een groot succes te zijn! Met dit project probeerden we de kennis en het gebruik van het medicatieschema in de gemeente Merelbeke te bevorderen. Opmerkelijk en noodzakelijk voor ons project was dat het gedragen werd door alle betrokken partijen: zorgverstrekkers (apothekers, huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, …), thuiszorgdiensten, ziekenfondsen, maar ook het middenveld (seniorenverenigingen, vrouwenverenigingen, buurtverenigingen, …) en... de patiënten.

3 maanden na het slotmoment werd een nieuwe straatbevraging georganiseerd. Hieruit bleek dat nog steeds de helft van de bevraagde personen weet wat een medicatieschema is. En dat het gebruik van het medicatieschema stijgt bij personen die meerdere geneesmiddelen gebruiken. 56% van de personen met 3 geneesmiddelen beschikt over een medicatieschema en bij personen met meer dan 5 geneesmiddelen gaat dit zelfs om 75%! Dit zijn resultaten waar we best trots op zijn!!

Op dit moment gaat het project verder op twee sporen!

Merelbeke zit op schema:
Het project warm houden binnen de gemeente en ervoor zorgen dat hier blijvende aandacht aan besteed wordt. Dit wordt door de SEL opgenomen.

Gemeente x zit op schema:
De uitrol van het project in andere gemeenten. Dit wordt opgevolgd door het KOVAG.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!