Merelbeke zit op schema.. de laatste weken

Wat voorafging aan het opstarten van het project...
Op de Raad van Bestuur van de SEL Zorgregio Gent en van het KOVAG (Koninkijke Oost-Vlaamse Apothekers Gilde) werd het TRAM2-project goedgekeurd.
Dit project houdt in dat we werk willen maken van de sensibilisatie van de burger voor het medicatieschema onder de vorm van een proefproject (TRAM 2).

Dit project is ontstaan uit de Oost-Vlaamse ziekenhuis en-officina apothekers om samen te werken rond het transmurale medicatiebeleid door het gebruik van een medicatieschema te sensibiliseren en promoten. Bij een eerste evaluatie van dit project bleek het immers vooral de patiënt te zijn die het belang van een actueel medicatieschema zowel bij opname als ontslag niet leek in te zien. Van daaruit ontstond het idee om samen met het KOVAG de handen in elkaar te slaan om het gebruik van het medicatieschema te promoten.

Dit proefproject houdt in dat we in de loop van zes maanden (met de voorbereiding en de afhandeling 16 maanden) willen realiseren dat alle burgers die het nodig hebben – en liefst nog veel meer – op de hoogte zijn van het belang van een medicatieschema en er ook één hebben indien zij meerdere geneesmiddelen gebruiken. Dit project doen we in één gemeente als pilootproject.

Zo willen we een goed model ontwikkelen dat overdraagbaar is naar andere gemeenten en dat zo gemeente per gemeente over heel België uitgerold kan worden. Het uiteindelijke doel is dat elke burger in België het ter beschikking hebben van een medicatieschema als een evidentie beschouwt. Om deze strategie zo goed mogelijk uit te werken konden we ook rekenen op de hulp van een communicatiebureau.

Merelbeke werd vastgelegd als proefproject gemeente. Dit gezien zowel de huisartsen, de apothekers, het gemeentebestuur, het OCMW en het sociaal huis heel enthousiast waren over dit project. Op 6 oktober 2016 ging het startschot van dit project door waarop alle hulpverleners en verenigingen van Merelbeke werden uitgenodigd. Het is immers de bedoeling dat via hen de boodschap tot bij de patiënten/burgers zal komen.

Ter ondersteuning van de project werden ook heel wat materialen ontwikkeld. Als drager van het medicatieschema lieten we een medi-mapje ontwerpen die via de huisartsen en apothekers verspreid wordt. Er werden folders en posters gedrukt, bekend-makingsacties gepland binnen verschillende verenigingen, via infomome)nten, op de markt,… Er zijn banners en beachflags ter beschikking die rondgaan bij de artsen, apothekers, verenigingen en organisaties in Merelbeke,…
Daarnaast werd ook een website ontwikkeld www.merelbekezitopschema.be en hebben we een facebookpagina ter beschikking waar meer informatie te vinden is!

Naast het inzetten op het papieren medicatieschema grijpen we dit project ook aan om het aanmaken van vitalink-medicatieschema’s te stimuleren bij de artsen en apothekers en werden hier ook verschillende acties rond ondernomen. Uit recente vitalink-cijfers blijkt dan ook dat Merelbeke één van de koplopers is in het aantal aangemaakte en gelezen vitalink-schema’s! Daar kunnen wij alleen maar trots op zijn!!    

Deze foto's zijn er het levende bewijs van...

 Julie als ambassadrice van het project!


 Flyeren op de markt in Merelbeke..


 De infohoek in het ziekenhuis Maria Middelares in Gent..


 Dr Micheline De Meyer en collega uit Merelbeke ondersteunen met veel enthousiasme de actie!

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia