Netwerk-experimenten

Een woordje uitleg over de netwerkexpertimenten in de eerstelijnsgezondheidszorg die lopen binnen onze zorgregio.

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia