Netwerk-experimenten

Een woordje uitleg over de netwerkexpertimenten in de eerstelijnsgezondheidszorg die lopen binnen onze zorgregio.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia