Nieuws

Dag van de Zorg UPDATE

DS Vlaamse Ardennen: vorming rond het beroepsgeheim en de privacy wetgeving

Zorg Rond Opname en Ontslag- Uitnodiging ZOROO Symposium op 28 mei 2019*

"Vijfdaagse vorming voor therapeuten"

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia