Workshop ‘Psychiatrisch patiënt … en zo veel meer’

Deze workshop richt zich op hulpverleners die

  • kritisch zijn over de psychiatrische praktijk van alle dag en aansluiten op hoe patiënten en hun familieleden het ervaren;
  • eigenzinnig bevragen welke dominante aannames en werkpraktijken hen en ons beïnvloeden;
  • zich niet zomaar invoegen in een samenleving die ervan uitgaat dat psychiatrische moeilijkheden individuele aandoeningen zijn, oplosbaar mits de juiste aanpak;
  • reflecteren op de eigen positionering en houding als hulpverlener en deze weloverwogen inzetten;
  • oefenen met concrete methodieken en handvatten;
  • werken met een systeemtheoretische visie op herstel;
  • bovenal in gesprek blijven met patiënten, hun familieleden en hulpverleners in en buiten het psychiatrisch werkveld. En dit zo lang het nodig is.

Voel je je door deze oproep aangesproken, kijk dan hier.

Nieuwsflash datum: 
maandag, 4 september, 2017

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia