Zorg Rond Opname en Ontslag- Uitnodiging ZOROO Symposium op 28 mei 2019*

Graag nodigen we u hartelijk uit op ons ZOROO symposium.

Hier belichten we enkele thema’s die voor onze werkgroep Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement (ZOROO) belangrijke items zijn om tot een sterk opname- en ontslagbeleid te komen.

Wat bestaat reeds op dit moment?, Waar staan we nu? En wat is nodig om wat wij willen bereiken? 
Kortom een boeiend programma.

Een state of the art van thema’s als Risicoscreening, BelRAI, Medicatie, Zorgteam en ICT-mogelijkheden komen hierbij aan bod.

De kapstok waar we dit aanhaken is ons Best Practice document. Dit werd in samenwerking met de 4 Gentse ziekenhuizen en de brede eerstelijn opgesteld om een kwalitatief hoogstaand opname- en ontslagbeleid te bevorderen en zo de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie (en andersom) zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Graag maken we dit alles bekend aan alle zorgactoren binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Zowel veld- als beleidswerkers nodigen we hier heel graag uit!

Ons symposium vindt plaats op dinsdag 28 mei 2019 van 13u tot 17u in de Zebrastraat 32/001 – 9000 Gent. 

U kan zich inschrijven tot dinsdag 21 mei 2019. 

Deze uitnodiging mag massaal worden verspreid! 

In naam van de werkgroep ZOROO
Dokter P. Verdonck en Julie Vanbleu

Nieuwsflash datum: 
dinsdag, 16 april, 2019

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia