Onderzoeken

Online bevraging naar samenwerking van huisartsen en LDC-OCMW's met (eerste)lijnspsychologen

Deze online bevraging is gestart in oktober 2016 en liep tot april 2017. In het rapport leest u de antwoorden op de vraag 'in welke mate de huisartsen en andere hulpverleners momenteel beroep doen op het aanbod aan ambulante psychologen in de zorgregio Gent'.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia