Overleg GDT-PSY

Steeds vaker wordt de zorg van personen met psychiatrische problemen door verschillende zorg- en hulpverleners gedragen. In dergelijke situaties is een goede samenwerking met alle betrokken partijen noodzakelijk.

Het doel van dit multidisciplinair overleg is de zorg op mekaar af te stemmen naar de noden en de verwachtingen van de patiënt.

Elke betrokken hulp- of zorgverlener kan een multidisciplinair overleg aanvragen voor een patiënt met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek.

Het overleg wordt georganiseerd door de SEL erkende overlegorganisatoren.

Belangrijk:

Een samenloop van vergoedingen binnen het jaar voor een GDT-team en een GDT-PSY team wordt niet toegestaan conform de geldende reglementering.

Eveneens kan een samenloop van vergoedingen voor een niet-GDT team en een GDT-PSY team niet worden toegestaan.

Bovenstaande combinaties zijn niet mogelijk.

 

 


SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia