Overlegcoördinatie

In heel complexe thuiszorgsituaties is het aangewezen dat verschillende hulp- en zorgverleners effectief rond de tafel gaan zitten met als doel het in overeenstemming brengen van de zorg- en hulpverlening van de patiënt. De methodiek die wordt gehanteerd is de overlegcoördinatie.

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia