Pilootprojecten Geïntegreerde zorg

Binnen onze zorgregio Gent werden twee interesseverklaringen voor de pilootprojecten Chronische Zorg goedgekeurd. Het project van de regio Gent en van de regio Vlaamse Ardennen bevinden zich momenteel in de conceptualisatiefase. Eén van de eerste stappen binnen deze fase was het in kaart brengen van de lokale noden en behoeften van de chronische patiënt, de mantelzorger en de hulp- en zorgverleners. Op basis van deze analyse wordt een locoregionaal actieplan opgesteld met strategische-  en operationele doelstellingen en werden hier concrete acties aan gekoppeld. In beide projecten werden verschillende werkgroepen opgezet om het project verder uit te werken en vorm te geven. Zo is er de werkgroep financiering, actieplan, inclusieprocedure, communicatie,… De bedoeling is de eerste patiënten vanaf 1 januari 2018 te includeren. Meer informatie vindt u terug op de website van de pilootprojecten en LMN Regio Gent.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia