Pilootprojecten Geïntegreerde zorg

Binnen onze zorgregio Gent werden twee interesseverklaringen voor de pilootprojecten Chronische Zorg goedgekeurd. Het project van de regio Gent en van de regio Vlaamse Ardennen bevinden zich momenteel in de conceptualisatiefase. Eén van de eerste stappen binnen deze fase was het in kaart brengen van de lokale noden en behoeften van de chronische patiënt, de mantelzorger en de hulp- en zorgverleners. Op basis van deze analyse wordt een locoregionaal actieplan opgesteld met strategische-  en operationele doelstellingen en werden hier concrete acties aan gekoppeld. In beide projecten werden verschillende werkgroepen opgezet om het project verder uit te werken en vorm te geven. Zo is er de werkgroep financiering, actieplan, inclusieprocedure, communicatie,… De bedoeling is de eerste patiënten vanaf 1 januari 2018 te includeren. Meer informatie vindt u terug op de website van de pilootprojecten en LMN Regio Gent.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!