Projectmiddelen

Dit zijn projecten die niet gefinancierd kunnen worden vanuit de werkingsmiddelen en een langere voorbereiding vergen. Een project moet voldoen aan de projectcriteria. (zie ‘projectsjabloon’)
Het project moet ingediend en goedgekeurd zijn op de Raad van Bestuur van de SEL Gent alvorens het van start kan gaan en gefinancierd kan worden.

Indien goedgekeurd ziet de deel-SEL, de verantwoordelijke financiën van de deel-SEL en de penningmeester van de SEL Gent toe op de correctheid van de uitgaven.

De volgende uitgaven komen oa. in aanmerking:

  • huur vergaderruimte (drank, broodjes, papier, postzegels, …) verbonden met een ingediend project
  • technische ondersteuning: huur beamer, aankoop USB-stick, verbonden met een ingediend project
  • promotiemateriaal/drukwerk verbonden met de bekendmaking van een vorming/werking, verbonden met een ingediend project
  • vorming, verbonden met een ingediend project
  • vergoedingen aanwezigen werkvergaderingen met als inhoud het uitwerken van een project van de deel-SEL dat goedgekeurd is door de Raad van Bestuur.  

Zaken die niet gefinancierd worden vanuit de projectmiddelen:

  • Verplaatsingskosten
  • Loonkosten

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!