SEL/GDT

In Vlaanderen zijn er 15 SEL’s  die overeenkomen met de indeling “grote stad” van het zorgregiodecreet.
Gent is daar één van en strekt zich uit over een groot deel van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Om de lokale werking te garanderen, werd SEL Gent opgesplitst in vijf lokale entiteiten : de deel-SEL’s

In de deel-SEL worden lokale zorg- en hulpverleners samengebracht om informatie uit te wisselen, projecten uit te werken, vormingen te organiseren, de SEL te adviseren en te informeren over lokale ontwikkelingen, initiatieven, specifieke noden en netwerken,...

De SEL wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De dagelijkse werking van de SEL wordt waargenomen door het Dagelijks Bestuur en de uitvoering van de opdrachten gebeurt door de coördinatoren en de administratieve medewerkers.

Naast de erkenning door de Vlaamse Overheid als SEL, kreeg de SEL Zorgregio Gent ook een GDT-erkenning van de Federale Overheid. Deze laatste voorziet namelijk ook in een aantal opdrachten voor de Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging (GDT’s), zoals het ondersteunen van het multidisciplinaire overleg rond een zorgbehoevende patiënt.

 

 

 

 

 

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!