Uw gegevens op de Sociale kaart?

De SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) kreeg de opdracht van de Vlaamse Overheid om samen te werken aan één digitale Sociale kaart  voor heel Vlaanderen. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk gegevens van de zorgverstrekkers uit onze zorgregio zullen verzamelen en up-to-date houden.

In deze databank vindt u zowel de contactgegevens van organisaties als van individuele hulp- en zorgverstrekkers uit Vlaanderen. De Vlaamse overheid wil hier vooral inzetten op gebruiksvriendelijke communicatie en gegevensdeling naar de patiënt, de zorgverlener en de overheid.
Op dit moment is het voor u als (discipline) niet altijd eenvoudig om een patiënt door te verwijzen naar een andere discipline door het versnipperde aanbod aan informatiekanalen. Ook patiënten vinden hun weg niet altijd terug in dit digitale labyrint van contactgegevens.

Het aanbieden van 1 databank die het gehele zorg- en welzijnslandschap van Vlaanderen in kaart brengt zal zeker een meerwaarde betekenen voor iedere betrokkene!  
De Sociale Kaart wordt gratis en zonder enig commercieel oogmerk aangeboden.
Uw gegevens worden uiteraard niet doorgegeven, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming werd gegeven.  Als zorgverstrekker kunt u uw gegevens altijd verder aanvullen, corrigeren of verwijderen.

Werkt u graag mee aan het vervolledigen van de Sociale Kaart in Vlaanderen en bent u bereid om uw contactgegevens door te geven?

Beste bezoeker

Op 30/6/20 stopt de SEL Gent vzw met haar activiteiten. Vanaf 1/7/20 worden de activiteiten verder gezet in de eerstelijnszones. U kunt uw contactgegevens als zorgverstrekker voor de sociale kaart rechtstreeks invoeren op www.desocialekaart.be. Het webformulier van SEL Gent vzw is vanaf heden niet meer actief.

Voor meer info kunt u terecht bij de eerstelijnszone van uw regio.

Bedankt voor uw interesse!

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!