Vitalink

Vitalink

Vitalink is een belangrijke stap in de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Voor het eerst kunnen patiënten hun zorg- en welzijnsgegevens ter beschikking stellen van alle actoren die hem of haar verzorgen, en dat over alle disciplines (van huisarts tot thuisverpleger) heen. Zo kunnen zorgverleners gegevens op een eenvoudige manier delen. Dat gebeurt met het volste respect voor de privacy en op een erg beveiligde manier via een digitaal platform. Vitalink moet op die manier leiden tot meer samenwerking en minder administratie. En dus op termijn tot een betere zorg voor de patiënt.

Pilootprojecten

In november 2012 zijn 4 pilootprojecten als eersten aan de slag gegaan met Vitalink. De 4 samenwerkingsverbanden van huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers en softwarebedrijven die werden geselecteerd om Vitalink uit te testen in de praktijk zijn:

  1. Vitalink pilootproject Aalst
  2. Vitalink pilootproject Limburg
  3. Vitalink pilootproject Regio Turnhout
  4. Vitalink pilootproject Zenneland

De Werkgroep ICT koos in april 2011 voor het medicatieschema als eerste module op Vitalink.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!