Vlaams Mantelzorgplatform vzw

Vlaams Mantelzorgplatform vzw

Op 30 maart 2017 werd de vzw Vlaams Mantelzorgplatform opgericht.
Het platform ondersteunt en bevordert het overleg en de samenwerking tussen de zes Vlaamse mantelzorgverenigingen, waaronder de vzw Liever Thuis LM, met het oog op de verbetering van de situatie van Vlaamse en Brusselse mantelzorgers en zorggebruikers.
Het is een overkoepelende organisatie van de zes erkende Vlaamse mantelzorgverenigingen, die vooral zal optreden als belangenbehartiger en opiniemaker voor alles wat met mantelzorg te maken heeft .
Het Vlaams Mantelzorgplatform zal, samen met het Steunpunt Expertisenetwerken, vorm geven aan een website waarop alle informatie over mantelzorg gebundeld wordt.

Wij houden je hierover verder op de hoogte.

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia