Vlaams Mantelzorgplatform vzw

Vlaams Mantelzorgplatform vzw

Op 30 maart 2017 werd de vzw Vlaams Mantelzorgplatform opgericht.
Het platform ondersteunt en bevordert het overleg en de samenwerking tussen de zes Vlaamse mantelzorgverenigingen, waaronder de vzw Liever Thuis LM, met het oog op de verbetering van de situatie van Vlaamse en Brusselse mantelzorgers en zorggebruikers.
Het is een overkoepelende organisatie van de zes erkende Vlaamse mantelzorgverenigingen, die vooral zal optreden als belangenbehartiger en opiniemaker voor alles wat met mantelzorg te maken heeft .
Het Vlaams Mantelzorgplatform zal, samen met het Steunpunt Expertisenetwerken, vorm geven aan een website waarop alle informatie over mantelzorg gebundeld wordt.

Wij houden je hierover verder op de hoogte.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!