Werkgroepen

Lokeren-Lochristi-Wachtebeke-Moerbeke:

  • Interculturalisering

    Iets meer dan 10 jaar geleden startte de toenmalige lokale SIT Lokeren een langlopend initiatief omtrent allochtone ouderen en thuiszorg (project “Ouder worden in Vlaanderen”). Er werden lokaal verschillende activiteiten georganiseerd (cf. infoavond, infosessies over de thuiszorg, …). Dit gebeurde i.s.m. de dienst Maatschappelijke Integratie/Diversiteit van de Provincie Oost-Vlaanderen.

    Op de dag van vandaag blijkt echter dat er na 10 jaar - en ondanks de toenmalig georganiseerde initiatieven – niet veel veranderd is op vlak van deze problematiek: hulpbehoevende (ouder wordende) allochtonen doen geen beroep op thuiszorgdiensten.  Deze werkgroep zal de draad weer oppikken en dit thema weer aandacht geven.

Wetteren-Laarne-Wichelen:

  • Vroegtijdige zorgplanning

    De doelstelling is na te denken over de toekomstige zorg en behandeling als de patiënt er nog over kan praten.  Er wordt gestreefd naar kwaliteit van leven door met de patiënt tijdig te communiceren over zijn wensen en zijn kijk op de zorg rond het levenseinde. Dit omvat oa. de thema’s patiëntenrechten, palliatieve zorg, euthanasie en wilsverklaringen, ...

 


             

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!