Werkgroepen

  • Mantelzorg

    Deze werkgroep is opgericht om initiatieven uit te werken betreffende mantelzorg.
  • Medicatie

    Deze werkgroep houdt zich bezig met het thema medicatie(misbruik).  Apothekers, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden zoeken naar een oplossing om probleemgevallen betreffende medicatie(misbruik) op te lossen en te beperken.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!