Werking 5 deel-SELs

De werkingsmiddelen - projectmiddelen van de deel-SEL's worden jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de SEL Gent. Deze werkingsmiddelen en projectmiddelen worden jaarlijks door de SEL Gent gereserveerd. Indien er op het einde van het jaar nog middelen overblijven, worden deze toegevoegd aan de reserve van de SEL Gent.

Er is geen aparte deel-SEL rekening beschikbaar voor de werkingsmiddelen en de projectmiddelen. Alle betalingen verlopen via de SEL Gent. De  betalingsbewijzen en facturen van de uitgaven worden overhandigd aan de penningmeester van de SEL Gent, die deze dan terugbetaald in naam van de SEL Gent.


Het overzicht kan u in de richtlijnen terugvinden.

Voorstellen voor vormingen, knelpunten en projecten kunnen ingediend worden aan de hand van een fiche op een deel-SEL vergadering.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!