Werkingsmiddelen

Dit zijn middelen voor de dagdagelijkse werking van de deel-SEL. De verantwoordelijke financiën van de deel-SEL en de penningmeester zien toe op de correctheid van de uitgaven. De deel-SEL beslist autonoom over de aanwending van de uitgaven.

De volgende uitgaven komen in aanmerking:

 • huur vergaderruimte (drank, broodjes, papier, postzegels, …), maar niet verbonden met een ingediend project
 • technische ondersteuning (huur beamer, aankoop USB-stick,…), maar niet verbonden met een ingediend project
 • promotiemateriaal /drukwerk verbonden met de bekendmaking van een vorming/werking, maar niet verbonden met een ingediend project
 • vorming, maar  niet verbonden met een ingediend project
 • drukwerk, maar niet verbonden met een ingediend project
 • Uitstap deel-SEL
 • Nieuwjaarsdrink deel-SEL
 • vergoedingen aanwezigen voorbereidende vergaderingen . De vergoeding die uitbetaald zal worden is een commissieloon. (30 euro per vergadering) De deel-SEL's bepalen zelf wie en welke vergaderingen ze vergoeden.

  Jaarlijks wordt een fiscaal attest 281.50 opgemaakt  voor de effectief uitbetaalde vergoedingen aan privé-personen van zodra de totaal ontvangen vergoeding 125,00 euro is of meer. Het staat de betrokkene evenwel vrij te opteren om de vergoeding in eigen naam te ontvangen ( met fiche) dan wel te vragen om de vergoeding op naam van zijn of haar organisatie te storten. ( geen fiche gezien de organisaties niet belastingsplichtig zijn) 

Zaken die niet gefinancierd worden vanuit de werkingsmiddelen:

 • Verplaatsingskosten
 • Loonkosten
 • Vergoedingen voor aanwezigheid op deel-SEL vergadering

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!