Zorg en IT

Door de toenemende informatisering wordt ICT binnen de eerstelijnsgezondheidszorg steeds belangrijker. We spelen hierop in door systemen te ontwikkelen en integreren die zorgen voor een betere samenwerking, afstemming, gegevensdeling en communicatie.

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia