Zorgbemiddeling

In een complexe thuiszorgsituatie waar verschillende hulp- en of zorgverleners aan huis komen kan overgegaan worden tot een georganiseerd overlegsysteem. Dit om de taken beter op elkaar af te stemmen, alsook voor het opvolgen en uitwisselen van informatie van de patiënt tussen de verschillende hulp- en zorgverleners.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia