Zorgbemiddeling

In een complexe thuiszorgsituatie waar verschillende hulp- en of zorgverleners aan huis komen kan overgegaan worden tot een georganiseerd overlegsysteem. Dit om de taken beter op elkaar af te stemmen, alsook voor het opvolgen en uitwisselen van informatie van de patiënt tussen de verschillende hulp- en zorgverleners.

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia