Zorgvernieuwingsproject

Algemeen

‘Protocol III’ is een protocolakkoord afgesloten tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen over het te voeren ouderenzorgbeleid. . In dit “protocol III” wordt de uitbouw van alternatieve en ondersteunende zorgvormen  gestimuleerd. Diverse projecten werden hiertoe ingediend en goedgekeurd. Deze projecten hebben als doel ouderen langer thuis te laten wonen door innovatieve vormen van zorg aan te bieden.

Honorering

De SEL ondersteunt de protocol 3-zorgvernieuwingsprojecten, aangezien onze vergoedbare partners aanwezig zijn op dit overleg De aanwezigen op ZP3- projecten kunnen beroep doen op GDT-middelen als ze voldoen aan de GDT-reglementering. 

Met de ZP3-projecten werden afspraken gemaakt over de honorering van externe partners binnen deze projecten.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!